Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược và toàn diện

06/12/2022