Về chúng tôi

Giới thiệu về ACES

30/09/2019

ACES là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, chuyên đào tạo ngoại ngữ và cung cấp dịch vụ du học Hàn Quốc cho các em học sinh, sinh viên Việt Nam. ACES là từ viết tắt của Academic Center for Education Success (Trung tâm học thuật cho giáo dục thành công). Đây chính là tôn chỉ...

Xem chi tiết
Thông báo thành lập VKBIA Academy

15/04/2021

Trung tâm du học Hàn Quốc ACES xin trân trọng thông báo đến quý vị và các bạn về việc ra đời của VKBIA Academy. VKBIA Academy là liên doanh hợp tác giữa Trung tâm du học Hàn Quốc ACES và Công ty cổ phần VKBIA trực thuộc Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (Tiếng Anh: Vietnam - Korea ...

Xem chi tiết
Giới thiệu về Hiệp hội doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc VKBIA

07/04/2021

Trung tâm du học Hàn Quốc ACES xin giới thiệu với các bạn về VKBIA - Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc mà ACES là vinh dự là một thành viên. 

Xem chi tiết