Giới thiệu về Hiệp hội doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc VKBIA

07/04/2021

Trung tâm du học Hàn Quốc ACES xin giới thiệu với các bạn về VKBIA - Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc mà ACES là vinh dự là một thành viên. 

 

 

Thành lập

 

Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là VKBIA) được thành lập và đăng ký giấy phép với tư cách pháp nhân hoạt động Hiệp hội cấp cao nhất của Hàn Quốc, giấy phép số 314-82-87353 của Tòa án tối cao Hàn Quốc và Cục thuế Seoul (nơi đặt trụ sở của văn phòng của VKBIA tại Hàn Quốc) về việc chứng nhận pháp nhân hoạt động với tên người đại diện pháp nhân là Mr. Trần Hải Linh - Chủ tịch VKBIA.

 

 

Mục tiêu

  • Giao thương không chỉ giữa Việt Nam - Hàn Quốc mà còn phát triển cả các thị trường khác trên thế giới;
  • Tạo môi trường để kết nối, hợp tác, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia - trí thức Việt Nam và Hàn Quốc;
  • Giao lưu hợp tác và phát triển với các hiệp hội, cơ quan tổ chức tại Hàn Quốc, Việt Nam và các nước khác;
  • Góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc; 

 

Giới thiệu nhân sự

 

VKBIA có các thành viên đại diện ở hai đầu Việt Nam, Hàn Quốc và Thụy Sĩ. Chủ tịch hiện nay của VKBIA là Mr. Trần Hải Linh. Ở đầu Hàn Quốc, có bốn Phó Chủ tịch là Mr. Byungwon Choi, Mr. Sangcheol Jeong, Mr. Seokpil Kim và Ms. Seon Mi Kim. 

 

Ngoài ra, VKBIA có ba trưởng đại diện khu vực ở Hàn Quốc. Đó là: Ms. Phan Thị Hóa - Đại diện Chi hội VKBIA Seoul & Gyeonggido; Ms. Kathy Won - Đại diện Chi hội VKBIA Busan & Gyeongsangnamdo; Ms. Võ Ngọc Tuyết - Đại diện Chi hội VKBIA Gwangju - Jeollado.

 

Untitled

 

Ở đầu Việt Nam, Chủ tịch của VKBIA Việt Nam là Ms. Nguyễn Thị Minh Hằng, cùng hai Phó Chủ tịch là Mr. Nguyễn Sơn Thành và Mr. Nguyễn Quanh Huy. Trong đó, Mr. Nguyễn Sơn Thành vừa là Phó Chủ tịch của VKBIA Việt Nam vừa là Tổng thư ký của VKBIA Việt Nam. Còn Mr. Nguyễn Quang Huy vừa là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc đối ngoại của VKBIA Việt Nam.

 

Ngoài ra, VKBIA Việt Nam có các đại diện tương ứng với ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước. Đó là Mr. Đinh Xuân Thắng - Đại diện Miền Bắc; Mr. Nguyễn Huỳnh Tân Trình - Đại diện Miền Trung; và Mr. Dương Quang Phú - Đại diện Miền Nam.

 

Ở Thụy Sĩ, Chủ tịch VKBIA Thụy Sỹ là Mr. Nguyễn Thành Chung.

 

Untitled 1

 

Untitled 2

 

 

Untitled 3

 

 

Untitled 4

 

Untitled 5

 

 

 

 

Bài viết liên quan