CÁC ĐỐI TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, SAU ĐẠI HỌC PHÍA HÀN QUỐC CỦA ACES

13/12/2020

Trung tâm du học Hàn Quốc ACES với các thành viên sáng lập đều có thời gian sinh sống và làm việc lâu năm tại Hàn Quốc, cũng như có duy trì đại diện bên phía Hàn Quốc nên gặp nhiều thuận lợi trong việc liên kết trường. Qua đó, trung tâm du học Hàn Quốc ACES duy trì mối liên kết chặt chẽ và đa dạng với nhiều trường đại học, cao đẳng trên toàn Hàn Quốc. 

 

Ở khu vực vùng thủ đô (Seoul - Gyeonggy - Incheon), Trung tâm du học Hàn Quốc ACES có kết nối với nhiều trường trong top đứng đầu của Hàn Quốc như Đại học quốc gia Seoul, Kyunghee, Yonsei, Chungang, Hongik, Sejong, v.v... cũng như nhiều đại học địa phương khác. Trong số các vùng của Hàn Quốc, ACES có mối liên kết chặt chẽ với các đại học, cao đẳng thuộc khu vực Daegu-Gyeongbuk và Chonnam-Gwangju do đây là vùng đất mà các thành viên sáng lập và điều hành ACES đã có thời gian dài học tập và sinh sống như Đại học quốc gia Chonnam (Kwangju), Đại học Yeungnam (Daegu). 

 

Danh sách các trường đại học, cao đẳng Hàn Quốc mà Trung tâm du học Hàn Quốc ACES liên kết:

 

STT Tên trường Điều kiện GPA Học Phí 1 năm
Khu vực thủ đô (Seoul – Gyeonggy – Incheon)
1 Seoul Nationnal University 8.0 6.600.000 KRW
2 Yonsei University 6.5 6.920.000 KRW
3 Korea University 7.0 6.880.000 KRW
4 Sogang University 7.5 7.160.000 KRW
5 Chungang University 7.0 6.690.000 KRW
6 Hanyang University 7.0 5.400.000 KRR
7 Ehwa Womans University 7.0 6.880.000 KRW
8 Sejong University 7.0 6.400.000 KRW
9 Konkuk University 7.0 6.800.000 KRW
10 Hongik University 7.5 6.200.000 KRW
11 KookMin University 7.0 5.800.000KRW
12 Dongguk University (Seoul) 6.5 6.600.000 KRW
13 Sungshin Women's University 7.0 5.100.000 KRW
14 Hanyang Women’s University 7.0 4.800.000 KRW
15 Korea Polytechnic University 6.0 4.800.000 KRW
16 Kwangwoon University 6.5 5.600.000 KRW
17 Hansung University 7.0 5.200.000 KRW
18 Chungwon University 7.0 4.400.400 KWR
19 Kyonggi University 6.0 5.000.000 KRW
20 Gacheon University 7.0 5.200.000 KRW
21 Seojeong University 6.5 4.000.000 KRW
22 Soongsil University    
23 International Graduate School of English

Tốt nghiệp đại học

5.673.000 KRW
24 Daelim University College    
25 Hyupsung University    
26 University of Seoul    
27 Sungkyunkwan University    
28 Ajou University    
29 Kookje University    
30 University of Suwon    
31 Inha University    
32 Incheon National University    
Khu vực Honam (Kwangju – Chonnam – Chonbuk)
33 KwangJu Women’s University 6.5 4.800.000 KRW
34 Gwangju University 6.5 4.400.000KRW
35 Nambu University 6.5 4.000.000 KRW
36 JeonJu University 6.5 5.200.000 KRW
37 Jeonju Vision College 5.0 4.400.000KRW
38 Honam University 6.5 4.800.000 KRW
39 Chonnam National University    
40 Chosun University 6.5 5.000.000 KRW
41 Songwon University    
Khu vực Yeungnam (Daegu – Gyeongbuk)
42 Kyungpook National University 7.0 5.200.000 KRW
43 Yeungnam University 6.5 4.400.000 KRW
44 Yeungnam University College 6.5 4.400.000 KRW
45 Handong Global University 6.5 4.800.000 KRW
46 Keimyung University 6.0 5.200.000 KRW
47 Keimyung College University    
48 Kyung Il University 6.5 4.400.000 KRW
49 Daegu Haany University 6.5 4.800.000 KRW
50 Daegu Technical University 5.0 3.800.000 KRW
51 Hosan University 6.5 4.400.000 KRW
52 Kyungbuk Science College 6.0 4.000.000 KRW
53 Catholic Sangji College 6.5 3.800.000 KRW
54 Suseong University    
55 Yeungjin University    
56 Daegu Health College    
57 Youngnam Foreigner Language College    
58 Daekyeung University    
Tỉnh Chungnam
59 Chungnam National University 6.5 5.200.000 KRW
60 Kongju National University    
61 Sunmoon University    
Tỉnh Chungbuk
62 Chungbuk National University 6.5 4.800.000 KRW
63 Semyung University 6.0 4.000.000 KRW
64 Yoowon (U1) University 6.0 3.300.000 KRW
Thành phố Daejeon
65 Hanbat National University 6.0 4.730.000 KRW
66 Woosong University 6.0 4.800.000 KRW
67 Daejeon University 6.5 4.600.000 KRW
68 Hannam University    
69 Paichai University    
70 Mokwon University    
Thành phố Busan
71 Dong A University    
72 Dong Eui University    
73 Busan National University    
74 Busan University of Foreigner Studies    
75 Catholic University of Pusan    
76 Busan Women's College    
77 Kyungsung University    
78 Tongmyong University    
79 Pukyung National University    
80 Kosin University    
Tỉnh Gyeongnam
81 Masan University    
82 Inje University