Lương tối thiểu tăng 5% năm 2022

13/07/2021

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc, tổ chức đối thoại xã hội có chức năng thẩm định và quyết định mức lương tối thiểu, ngày 13/7 đã chốt mức lương tối thiểu cho năm 2022 là 9.160 KRW (7,99 USD)/giờ, tăng 5,1% (440 KRW) so với mức lương tối thiểu 8.720 KRW (7,61 USD)/giờ của năm nay. Lương tối thiểu theo tháng sẽ là 1.914.440 KRW (khoảng 1.674 USD).

Tỷ lệ tăng lương tối thiểu đã liên tục ở mức hai chữ số trong hai năm liền kể từ năm 2018 (khoảng 16%). Tỷ lệ tăng lương tối thiểu năm 2021 là mức thấp nhất lịch sử, với chỉ 1,5%. Như vậy, tỷ lệ tăng lương tối thiểu năm 2022 đã có cải thiện so với năm nay. 

 

1


Lương tối thiểu năm sau tăng được phân tích là có cân nhắc đến đà phục hồi kinh tế trong thời gian tới nhưng không thể tăng mạnh ở mức hai chữ số như năm 2018 do xem xét đến lợi ích của giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Trước đó, đại diện giới chủ và giới lao động vẫn thể hiện lập trường khác biệt rõ ràng về mức lương tối thiểu của năm sau. Ủy viên công ích đại diện cho lợi ích chung trong cuộc họp tối ngày 12/7 đã đưa ra dự thảo đề xuất lương tối thiểu năm 2022 trong khoảng 9.030-9.300 KRW (7,89-8,13 USD)/giờ để cuộc thảo luận có bước tiến triển. Tuy nhiên, ủy viên đại diện giới lao động thuộc Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc đã bỏ về giữa cuộc họp để phản đối đề xuất này vì cho rằng Chính phủ đương nhiệm không giữ đúng cam kết nâng lương tối thiểu lên 10.000 KRW (8,74 USD)/giờ.


2

 

Sau đó, nhận thấy giới chủ và giới lao động vẫn không thu hẹp được bất đồng quan điểm, ủy viên công ích đã đưa ra mức lương tối thiểu năm 2022 là 9.160 KRW/giờ. Lần này, tất cả ủy viên đại diện giới chủ đã rời khỏi cuộc họp vì cho rằng mức lương này giới chủ không chi trả được.

Cuối cùng, mức lương tối thiểu 9.160 KRW/giờ đã được chốt thông qua biểu quyết với 13 phiếu ủng hộ, 0 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Cả giới chủ và người lao động đều phản đối mức lương này.

Dự thảo nghị quyết về mức lương tối thiểu năm 2022 sẽ được công bố chính thức vào ngày 5/8, và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Trong trường hợp giới chủ hoặc giới lao động đều phản đối quyết định và được công nhận lý do, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc có thể yêu cầu Ủy ban lương tối thiểu thẩm định lại mức lương tối thiểu.

 

Theo KBS World