Thông báo mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc về việc đăng ký mới nguyện vọng về nước

31/03/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MỚI NGUYỆN VỌNG VỀ NƯỚC TRÊN CÁC CHUYẾN BAY DO CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ, TỔ CHỨC

 

 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam bị gián đoạn, từ tháng 4/2020, Đại sứ quán đã mở trang cho công dân đăng ký nguyện vọng cho về nước trên các chuyến bay do chính phủ hỗ trợ, tổ chức. Cho đến nay Đại sứ quán đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và các hãng hàng không tổ chức hàng chục chuyến bay và đưa hàng ngàn công dân từ Hàn Quốc trở về nước. Gần đây, có hiện tượng nhiều công dân khi được xét duyệt trên các chuyến bay về nước đã thay đổi ý định và không mua vé, điều này làm mất cơ hội của những người khác có nhu cầu và tạo khó khăn nhất định cho Đại sứ quán và các hãng hàng không trong việc thu xếp đầy đủ các chuyến bay.

 

Do vậy, Đại sứ quán mở trang đăng ký mới này dành cho công dân có nguyện vọng về nước trên các chuyến bay do nhà nước hỗ trợ, cách ly tại các cơ sở do quân đội quản lý. Đề nghị công dân có nguyện vọng tiến hành đăng ký. Công dân đã đăng ký trên trang cũ đề nghị đăng ký lại nguyện vọng trên trang mới này. Địa chỉ mới để điền phiếu đăng ký là https://forms.gle/Co21Vt4Uma7Khuby8

           

10

 

Đối với các chuyến bay từ ngày 22/4/2021 trở đi, Đại sứ quán sẽ chỉ lập danh sách từ trang đăng ký này. Đề nghị mỗi người CHỈ ĐĂNG KÝ 1 LẦN (Mốc đăng ký là một trong những tiêu chí ưu tiên khi xét duyệt. Nếu công dân đăng ký nhiều lần thì mốc tính được tính từ ngày đăng ký mới nhất).

 

   

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHUYẾN BAY:

 

1. Các nhóm đối tượng ưu tiên:

- Học sinh dưới 18 tuổi;

- Người cao tuổi (trên ​60 tuổi);

- Người đang điều trị bệnh ở Hàn Quốc hoặc có tiểu sử bệnh lý nền (tiểu đường, tim mạch, ung thư…);

- Công dân hết hạn thị thực (Sinh viên đã học xong; lao động hết hạn hợp đồng; người đi công tác ngắn hạn, du lịch, thăm thân hết hạn thị thực).

            

2. Cung cấp và tiếp nhận thông tin:

- Công dân cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.

- Đại sứ quán là nơi duy nhất tiếp nhận đăng ký nguyện vọng về nước của công dân. Đại sứ quán không uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tiếp nhận đăng ký cũng như thông báo hay tổ chức chuyến bay.

           

3. Chi phí:

Công dân tự chi trả chi phí vé máy bay, ăn uống và các chi phí cần thiết khác (nếu có); tuân thủ sự sắp xếp ưu tiên của ĐSQ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; tự thu xếp di chuyển tới địa điểm tập kết khi có chuyến bay; tuân thủ mọi quy định về khai báo y tế, cách ly, theo dõi khi về nước; cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ (hộ chiếu Việt Nam/giấy thông hành còn hạn, các giấy tờ chứng minh ưu tiên, giấy chứng nhận y tế nếu được yêu cầu).

         

4. Xác nhận:

Các công dân được các cơ quan chức năng trong nước duyệt về trên các chuyến bay sẽ được Đại sứ quán thông báo và hướng dẫn thủ tục từ số điện thoại hotline 010-6315-6618 hoặc từ địa chỉ email lanhsuvnhq@gmail.com, hoặc emaivietnamembassyseoul@gmail.com.

 

11