Chính quyền Seoul yêu cầu toàn bộ người lao động nước ngoài đi khám COVID-19 kể từ ngày hôm nay 17/03/2021

17/03/2021