Khái quát về hệ thống an sinh xã hội của Hàn Quốc

07/03/2021

I. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC:

 

Hệ thống an sinh xã hội của Hàn Quốc bao gồm 3 trục lớn: Bảo hiểm xã hội, trợ cấp cộng đồng và dịch vụ phúc lợi xã hội. Chi tiết như biểu đồ dưới đây.

 

국민보험

 

 

II. BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC:

 

1. Quy định hiện hành:

 

Tất cả mọi người dân có nghĩa vụ tham gia 4 loại bảo hiểm theo quy định pháp lý liên quan nhằm mục đích bảo đảm cơ hội tìm việc, tái hòa nhập, điều trị y tế, đảm bảo thu nhập cho nhân dân bằng việc thay thế phương thức bảo hiểm rủi ro mang tính xã hội như bệnh tật, khuyết tật, tuổi cao, thất nghiệp, tử vong v,v….

 

 • Bảo hiểm sức khỏe … Tăng cường sức khỏe nhân dân và đảm bảo cơ hội khám chữa bệnh
 • Bảo hiểm lương hưu, bảo hiểm tuyển dụng… Đảm bảo thu nhập
 • Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động … Đảm bảo khám chữa bệnh và thu nhập

 

9

Từ tháng 03/2021 tất cả các đối tượng du học sinh người nước ngoài đều bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế

 


2. Các loại hình bảo hiểm xã hội:

 
Loại hình Định nghĩa và phân loại
Bảo hiểm sức khỏe
 • Đây là chế độ an sinh xã hội với mục đích nâng cao chất lượng y tế cho nhân dân bằng việc hỗ trợ chi phí phòng ngừa bệnh tật và chấn thương, chuẩn đoán, điều trị, tái vận động, thai sản, thiệt mạng và tăng cường sức khỏe.
 • Tiền hỗ trợ bảo hiểm được chia thành 2 loại như sau:
  - Hỗ trợ hiện vật: Tiền dưỡng lão, phí kiểm tra sức khỏe
  - Hỗ trợ tiền mặt: Tiền thuê hoặc mua dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật, tiền thai sản (Khi sinh đẻ ngoài cơ quan y tế sẽ được bồi thường số tiền tương đương với chi phí sinh đẻ)
Lương hưu quốc dân
 • Đây là chế độ bảo hiểm xã hội được hình thành theo nguyên lý bảo hiểm để có thể đảm bảo thu nhập lâu dài bằng việc chi trả lương hưu trong trường hợp bị gián đoạn các hoạt động kinh tế có thu nhập do tuổi cao, khuyết tật, thiệt mạng.
  - Lương hưu cho người cao tuổi, lương hưu cho người khuyết tật, lương hưu cho gia quyến người thiệt mạng v,v…
Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động
 • Đây là chế độ bảo hiểm xã hội nhằm bồi thường tai nạn trong khi làm việc của người lao động, khuyết khích tái vận động và hòa nhập xã hội cho người lao động bị tai nạn và tăng cường các phúc lợi khác cho người lao động.
  - Chi phí dưỡng lão, lương nghỉ việc, lương thương tật, lương chăm sóc người bệnh, lương cho thân quyến, bồi thường chi phí tang lễ, lương bồi thường không thể tìm việc do tình hình sức khỏe như thai sản, ốm đau, chấn thương
Bảo hiểm tuyển dụng
 • Đây là chế độ an sinh xã hội với mục đích khuyến khích phát triển năng lực nghề nghiệp hoặc hoạt động tìm việc bằng việc cung cấp lương cần thiết cho sinh hoạt trong trường hợp người lao động bị thất nghiệp.
  - Trợ cấp thất nghiệp, lương nghỉ nuôi con
Bảo hiểm dưỡng lão cho người cao tuổi
 • Chế độ trợ cấp cho đối tượng là người cao tuổi được công nhận là khó thực hiện các hoạt động thường nhật một mình do các bệnh người cao tuổi như suy giảm trí nhớ, các bệnh về mạch máu não.
  - Trợ cấp sinh hoạt tại nhà, trợ cấp phí dưỡng lão tại các cơ sở

 

6

Các bạn du học sinh mình tìm hiểu thông tin chi tiết trên trang www.nhis.or.kr nhé