Cập nhật thông tin mới nhất về Bảo hiểm y tế (국민건강보험) năm 2021

05/03/2021

Hướng dẫn chế độ bảo hiểm y tế cho Người nước ngoài & Người Hàn Quốc lưu trú tại nước ngoài

 

 

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 năm 2019, Người nước ngoài và Người Hàn Quốc lưu trú tại nước ngoài trên 6 tháng được tham gia bảo hiểm y tế khu vực, được nhận ưu đãi chế độ chu cấp bảo hiểm đồng nhất với người Hàn Quốc.

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Người lưu trú trên 6 tháng chưa tham gia bảo hiểm y tế
 • Đối với người nhập cư dưới dạng kết hôn (F-6) là ngày nhập cảnh (Tuy nhiên, Nếu ngày đăng ký thẻ nước ngoài chậm hơn ngày nhập cảnh thì sẽ lấy từ ngày đăng ký thẻ người nước ngoài)
 • Trừ trường hợp là người nước ngoài có tư cách lưu trú A(ngoại giao), B(du lịch), C(ngắn hạn), G1(khác), tuy nhiên đối với trường hợp G-1-6 (Người không được công nhận tư cách lưu trú tị nạn nhưng được cấp phép lưu trú theo tính nhân đạo) và G-1-12 (Gia đình của người không được công nhận tư cách lưu trú tị nạn nhưng được cấp phép lưu trú theo tính nhân đạo) được xem là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
 • Trì hoãn việc gia nhập cho du học sinh lưu trú dưới dạng D-2, D-4 (Tới ngày 28.2.2021).
  - Hiện nay đối với những du học sinh có tư cách tham gia bảo hiểm y tế theo khu vực vẫn chưa đóng phí bảo hiểm trả trước sẽ bị mất tư cách tham gia bảo hiểm và không được tham gia bảo hiểm lại. Tuy nhiên có thể tham gia bảo hiểm tại công ty.

1

Chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho đối tượng du học sinh người nước ngoài chính thức được áp dụng từ sau 01.03.2021

 

 

II. QUY TRÌNH THAM GIA

 

 • Tham gia bảo hiểm tại sở bảo hiểm y tế mà không cần phải khai báo
  - Đối với trường hợp khai báo thay đổi nơi lưu trú (nơi thường trú) ở cơ quan chính phủ cần phải khai báo chính xác địa chỉ chi tiết của phường khu. số hộ, chú ý không để xảy ra những thiệt hại vệ lợi ích do không nhận được các thông báo bằng đường thư bưu điện.

Đối tượng đăng ký miễn tham gia bảo hiểm y tế và các giấy tờ cần chuẩn bị:

 • Đối tượng đăng ký
  - Trường hợp theo hợp đồng với người sử dụng lao động và pháp luật, bảo hiểm liên quan của nước ngoài quy định đối tượng tham gia có thể nhận được những bảo đảm về mặt y tế tương ứng với mức thù lao phụ dưỡng theo điều 41 của Luật;
  - Đối với bảo hiểm ở nước ngoài chỉ công nhận cho những trường hợp đã tham gia trước khi lưu trú dài hạn ở Hàn Quốc (Đăng ký thẻ người nước ngoài v.v.);
  - Đối với bảo hiểm ở nước ngoài và hợp đồng với người sử dụng lao động, thời gian được miễn tham gia là 1 năm, sau khoảng thời gian 1 năm tương ứng cần phải đăng ký miễn tham gia bảo hiểm lại;

 • Hồ sơ đăng ký
  - Giấy khai báo mất tư cách, giấy đăng ký miễn tham gia bảo hiểm y tế và các hồ sơ cần thiết (bao gồm bản dịch sang tiếng Hàn);
  - Pháp lệnh Bảo hiểm nước ngoài: Giấy chứng nhận là đối tượng được áp dụng theo pháp lệnh của nước ngoài hoặc hợp đồng bảo hiểm v.v...;
  - Hợp đồng với người sử dụng lao động: Giấy tờ chứng minh có thể nhận được sự bảo đảm về mặt y tế như hợp đồng lao động.

 

3

Các đối tượng có thời gian cư trú trên 6 tháng tại Hàn Quốc tính từ lúc nhập cảnh đều phải tham gia bảo hiểm

 

 

III. PHÍ BẢO HIỂM VÀ ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM

 • Phí bảo hiểm được tính cho từng cá nhân (gia đình) theo thu nhập và tài sản, nếu phí bảo hiểm được tính ra thấp hơn phí bảo hiểm bình quân của toàn bộ người tham gia bảo hiểm của tháng 11 năm trước đó thì phí bảo hiểm sẽ được tính là phí bảo hiểm bình quân.
  - Phí bảo hiểm bình quân tháng 11 năm 2020 : 131,790 KRW.

 • Tuy nhiên, đối với người được công nhận là hộ nghèo (F-2-4) và gia đình (F-1-16) dưới 19 tuổi và 1 thế hệ, khi phí bảo hiểm thấp hơn phí bảo hiểm bình quân thì không áp dụng phí bảo hiểm bình quân và được tính theo phí bảo hiểm đồng nhất với người Hàn.

  - Đối với người nước ngoài, hiện đang tính mức thuế bình quân đối với những trường hợp khó có thể xác định được thu nhập.tài sản của người nước ngoài tại quê quán.

5

Số tiền phí bảo hiểm tăng đáng kể so với thời điểm trước tháng 03/2021

 

 

IV. GIẢM TRỪ PHÍ BẢO HIỂM

 

 • Trường hợp thu nhập dưới 3.600.000 KRW, tiêu chuẩn đánh thuế tài sản dưới 135.000.000 KRW;
 • Tôn giáo (D-6), G-1-6 (Người không được công nhận tư cách lưu trú tị nạn nhưng được cấp phép lưu trú theo tính nhân đạo) và G-1-12 (Gia đình của người không được công nhận tư cách lưu trú tị nạn nhưng được cấp phép lưu trú theo tính nhân đạo giảm 30%;
 • Đồng bào nước ngoài (F-4), du học sinh là người Hàn ở nước ngoài được sở y tế công nhận giảm 50%;
 • Trong trường hợp mong muốn nộp phí bảo hiểm cho cả gia đình bao gồm vợ chồng và con cái dưới 19 tuổi tại cùngmột nơi lưu trú cần có giấy đăng ký thế hệ như các giấy tờ chứng minh được quan hệ gia đình.
  - Giấy tờ xác minh quan hệ gia đình : Giấy tờ chứng nhận hôn thú hay quan hệ gia đình đã được chứng nhận của bộ ngoại giao (hoặc Apostille) của nước sở tại … bao gồm bản dịch sang tiếng Hàn.

 

6

Các bạn cần liên tục cập nhật thông tin về bảo hiểm trên trang www.nhis.or.kr

 

 

V. THỜI HẠN NỘP

 

 • Phí bảo hiểm của tháng sau phải nộp trước ngày 25 mỗi tháng
 • Phương pháp nộp:

- Chuyển tiền tự động, tài khoản giả tưởng, ngân hàng, nạp tiền điện tử, chi nhánh sở y tế (thẻ tín dụng), Portal thu tiền v.v...;
- Nếu đăng ký tài khoản chuyển tiền tự động, tài khoản hoàn tiền trước thì sẽ thuận lợi trong quá trình thanh toán;

Lưu ý: Cư trú vĩnh viễn (F-5), nhập cư dưới dạng kết hôn (F-6): Thuế bảo hiểm, kỳ hạn nộp được áp dụng tương tự như công dân Hàn Quốc.

 

14 

Các bạn du học sinh cài đặt app The 건강보험 trên điện thoại nhé

 

 

VI. BẢO HIỂM CHU CẤP VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE


Bảo hiểm y tế:

 • Dịch vụ cung cấp hiện vật (Chu cấp phụ dưỡng, khám chữa bệnh), hoặc chu cấp là tiền mặt (Phí điều dưỡng, thiết bị dành cho người tàn tật) dựa theo các hạng mục được quy định tại pháp lệnh về phòng-khám-điều trị-điều dưỡng cho người bị bệnh, bị chấn thương, sinh đẻ, thiệt mạng, chẩn đoán sức khỏe;
  Lưu ý: Có thể nhận được ưu đãi về bảo hiểm y tế tương tự như người Hàn Quốc.

 • Phần chi phí cá nhân tự chi trả: Người nhận được chu cấp khám chữa bệnh chịu một phần chi phí theo điều 44 của Luật;
  - Điều trị ngoại trú: 30~60% tùy theo cơ quan khám chữa bệnh và nơi trực thuộc
  - Nhập viện điều trị: 20% tổng chi phí khám chữa bệnh

 • Trình tự: Xuất trình các giấy tờ tùy thân như thẻ đăng ký người nước ngoài hoặc thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh.

7

Sau khi cài app, sẽ có thông báo bạn có phải đối tượng khám sức khỏe của năm nay hay không

 

 

 

VI. BẢO HIỂM ĐIỀU DƯỠNG DÀI HẠN

Là chế độ cung cấp dịch vụ điều dưỡng dài hạn tại nơi ở hay tại gia đình của người được thụ hưởng đối với trường hợp được công nhận là người được thụ hưởng bảo hiểm điều dưỡng dài hạn như người lớn tuổi gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hàng ngày một mình.

 • Đối tượng thụ hưởng: Người trên 65 tuổi, hoặc người dưới 65 tuổi nhưng mắc các chứng bệnh của người lớn tuổi theo cấp bậc từ 1 ~ 5 tại trung tâm giám định cấp bậc, người được quyết định theo cấp bậc hỗ trợ nhân trí;
 • Phương pháp đăng ký: Trực tiếp đến cơ quan đăng ký, gửi thư, fax, internet(www.longtermcare.or.kr)
 • Thông báo và thu phí bảo hiểm: Hợp nhất với việc thu phí bảo hiểm y tế;
  Lưu ý: Phí bảo hiểm điều dưỡng dài hạn = phí bảo hiểm y tế x tỷ lệ phí bảo hiểm điều dưỡng dài hạn (Năm 2021: 11.52%).

2
Các bạn du học sinh sở hữu visa D-2; D-4-1; D-4-3 đều bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế

 

 

VII. KHÁM CHỮA BỆNH:

 • Thời gian khám chữa bệnh thông thường được tiến hành bằng cách phân loại theo năm sinh 2 năm (1 năm đối với người không phải công nhân viên chức) …
  - Năm 2021 dành cho những người có năm sinh là năm lẻ;

 • Các loại hình khám chữa bệnh:
  - Khám chữa bệnh thông thường: Người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc, chủ hộ gia đình, thành viên gia đình trên 20 tuổi và người được phụ dưỡng;
  - Khám chữa bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Trẻ nhỏ từ 4 tháng ~ 71 tháng tuổi (7 lần khám chữa bệnh, 3 lần khám khoang miệng);
  - Khám chữa bệnh ung thư: Ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung;

Full màn hình

 

 • Chi phí : Khám chữa bệnh thông thường (Sở y tế chịu toàn bộ chi phí), Khám ung thư (Sở y tế chịu 90% chi phí)
 • Trình tự: Tiến hành khám chữa bệnh theo lịch hẹn và hướng dẫn tại các cơ quan khám chữa bệnh đã được chỉ định

  Lưu ý: Mỗi năm vào tháng 11 sẽ tiến hành lựa chọn đối tượng khám chữa bệnh cho năm sau. Theo đó, trong trường hợp là không thuộc người được khám chữa bệnh vào năm nay cần tiến hành đăng ký trực tiếp tại trung tâm chăm sóc khách hàng (chi nhánh)

 

9

Áp dụng chính thức từ tháng 03/2021

 

 

VIII. TRƯỜNG HỢP CHẬM NỘP CHI PHÍ BẢO HIỂM:

 

Hạn chế cấp dưỡng bảo hiểm

 • Hạn chế các ưu đãi bảo hiểm y tế khi sử dụng bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh bắt đầu từ ngày 1 sau ngày chậm thanh toán chi phí bảo hiểm y tế cho đến khi hoàn thành việc chi trả

Hạn chế gia hạn Visa

 • Phát sinh những hạn chế đối vớ ithời gian lưu trú như đăng ký lưu trú các loại như gia hạn Visa tại các cơ quan pháp luật

Xử lý nộp trễ

 • Tiến hành thúc giục theo các kỳ hạn được quy định, trong trường hợp không nộp phí bảo hiểm theo kỳ hạn sẽ tiến hành thu phí bảo hiểm thông qua các hình thức như thu thông qua thu nhập, tài sản, xe cộ, tiền tiết kiệm v.v...

8


 

IX. DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM Y TẾ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 • (Khu vực Seoul) Toàn bộ khu vực Seoul (Thuộc Guro-gu Sindorim)
 • (Khu vực Gyeonggi) Khu vực Ansan. Siheung. Gunpo thuộc trung tâm Ansan (thuộc Ansan); khu vực Suwon. Yongin. Hwaseong. Ohsan. Seongnam thuộc trung tâm Suwon (thuộc Suwon);  khu vực Incheon. Bucheon. Gimpo. Gwangmyeoung  thuộc trung tâm Incheon ( thuộc Incheon);Khu vực Uijeongbu. Namyangju. Gapyeong. Pocheon. Dongducheon. Yeoncheon. Yangju. Guri. Goyang. Paju thuộc trung tâm Uijeongbu(thuộc Uijeongbu)

4

Sổ bảo hiểm y tế quốc dân (국민건강보험)

 

Các bạn du học sinh cần chú ý kiểm tra và cập nhật thông tin về bảo hiểm y tế (국민건강보험) từ các kênh tin tức đa dạng khác nhau như thông báo của nhà trường và cơ sở giáo dục tiếng Hàn; cơ quan chức năng địa phương; kênh cộng đồng như Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan hay cơ sở sản xuất nơi các bạn đang làm việc, v.v... 

 

3

Một số bạn du học sinh sẽ nhận được thông báo qua thư như hình trên

 

10

Thông báo chi tiết bằng tiếng Hàn và tiếng Việt

 

11

Nhớ check hòm thư thường xuyên các bạn nhé

 

Đối với các bạn du học sinh đang trong giai đoạn chờ về nước, các bạn cũng là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Vì thời gian cư trú của các bạn phần lớn đều từ 6 tháng trở lên tính từ lúc nhập cảnh Hàn Quốc. Dù đang trong tình trạng khó khăn về tài chính, nhưng đây là quy định bắt buộc nên du học sinh chúng mình vẫn cần phải tham gia bảo hiểm y tế một cách đầy đủ nhé. Trong trường hợp thắc mắc, các bạn có thể gọi điện lên Tổng đài 1345 (Tổng đài tư vấn của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh); hoặc Tổng đài 1577-1000 (Bộ phận Hợp tác quốc tế) và Tổng đài 033-811-2000 (Tổng đài tư vấn bằng tiếng Việt) của Cơ quan Bảo hiểm sức khỏe NHIS. 

 

16 

Các bạn du học sinh đang trong tình trạng chờ về nước cũng là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế

 

 

DU HỌC HÀN QUỐC ACES - TẠO DỰNG THÀNH CÔNG