Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm trong năm 2020

05/03/2021

Theo số liệu điều tra dân số mới nhất do Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc công bố, tính đến ngày 31/12/2020, nước này có số dân 51.829.023 người, giảm 20.838 người so với cuối năm 2019.

 

Dân số Hàn Quốc đã tăng lên trong mỗi 10 năm trước đó mặc dù tốc độ tăng đã giảm dần từ 1,49% trong năm 2010 xuống chỉ còn 0,05% vào năm 2019. Trong năm 2020, tại nước này có 275.815 người được sinh ra, giảm 10,65% so với năm trước, tuy nhiên số người tử vong lại tăng 3,1% so với năm 2019 lên mức 307.764 người.

 

Dân số Hàn Quốc giảm năm 2020

 

Theo Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng, chính phủ cần thực hiện những thay đổi cơ bản đối với các chính sách liên quan. Cũng theo bộ này, trong số 17 tỉnh và thành phố của Hàn Quốc, chỉ có 5 tỉnh thành có sự gia tăng dân số gồm tỉnh Gyeonggi, đảo Jeju, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong và thành phố Sejong. Riêng tại thủ đô Seoul, dân số giảm hơn 60.000 người. Seoul và các khu vực Incheon và Gyeonggi ở xung quanh chiếm một nửa tổng dân số của Hàn Quốc với 26.038.307 người, tăng khoảng 112.000 người so với năm trước đó.

 

Tính theo nhóm tuổi, Hàn Quốc có nhiều người ở độ tuổi 50 nhất với khoảng 8,64 triệu người, chiếm 16,7% dân số. Tiếp đó là những người ở độ tuổi 40 (16%), 30 (13,3%) và 20 (13,1%). Trong khi đó, số người từ 60 tuổi trở lên chiếm 24% dân số. Dữ liệu điều tra dân số trên cũng cho thấy số hộ gia đình ở Hàn Quốc tăng 2,72% và hiện ở mức 23.093.108 hộ. Nguyên nhân của sự gia tăng này phần lớn được cho là do sự gia tăng các hộ gia đình độc thân.