Danh sách các Cục Quản lý Xuất nhập cảnh ở Hàn Quốc

18/07/2021

DANH SÁCH CÁC CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH Ở HÀN QUỐC

 

 

Sau đây là danh sách các Cục Quản lý Xuất nhập cảnh trên toàn Hàn Quốc mà Trung tâm du học Hàn Quốc ACES đã tổng hợp. Các Cục Quản lý Xuất nhập cảnh này là cơ quan xử lý các hồ sơ liên quan đến việc xuất nhập cảnh, đổi tư cách lưu trú, đổi địa chỉ cư trú, gia hạn thời gian về nước, v.v... 

 

Danh sách các Cục Quản lý XNC ở Hàn Quốc

 

Danh sách này sẽ được chia theo khu vực:

 

1. Khu vực vùng thủ đô Seoul / Gyeonggi / Incheon

 

Tên Cục Khu vực quản lý Địa chỉ Số điện thoại
인천공항 출입국·외국인청 인천국제공항 인천광역시 중구 공항로 272 ※ 민원실 (출입국사실증명 등)
■ 제1터미널
ĐT: 032-740-7391~2
Fax: 032-740-7395
■ 제2터미널
ĐT: 032-740-7361~2
Fax: 032-740-7360
인천공항출입국·외국인청
도심공항출장소
한국도심공항터미널 서울시 강남구 테헤란로87길 22 ĐT: 02-551-6923
인천공항출입국·외국인청
서울역출장소
출입국심사전담 서울시 용산구 한강대로 405 ĐT: 02-362-8432
Fax: 02-362-8436
인천공항출입국·외국인청
광명역출장소
출입국심사전담 경기도 광명시 광명역로 21 ĐT: 02-899-9167
Fax: 02-899-9169
서울 출입국·외국인청 서울 9개구, 4개시 서울 양천구 목동동로 151 ĐT: 02-2650-6214
Fax: 02-2650-6295
서울출입국·외국인청
별관 국적과
Quốc tịch 서울시 양천구 목동남로 93 ĐT: 02-2650-6399
Fax: 02-2649-6330
서울출입국·외국인청
별관 난민과
Tị nạn 서울시 양천구 목동남로 93 ĐT: 02-2650-6399
Fax: 02-2650-4556
서울출입국·외국인청
세종로출장소
종로구, 중구, 은평구, 서울시 종로구 종로 38 ĐT: 02-731-1799
Fax: 02-731-1791
인천출입국·외국인청 인천광역시 인천광역시 중구 서해대로393 ĐT: 032-890-6300
Fax: 032-890-6400
인천출입국·외국인청
안산출장소
안산시, 시흥시 경기도 안산시 단원구 광덕 4로 96 ĐT: 031-364-5700
Fax: 031-401-5721
인천출입국·외국인청
안산출장소
안산다문화이주민플러스센터
안산시, 시흥시 경기도 안산시 부부로 43 ĐT: 031-364-5750
Fax: 031-494-5724
인천출입국·외국인청
안산출장소
시흥다문화이주민플러스센터
안산시, 시흥시 경기도 시흥시 공단1대로 259번길 ĐT: 031-364-5762
Fax: 031-432-5701
수원출입국·외국인청 경기도 수원시 영통구 반달로 39 (영통동) ĐT: 031-695-3817
Fax: 031-695-3810

※ 출입국사실증명발급
ĐT: 031-695-3846
Fax: 031-695-3380
수원출입국·외국인청
평택출장소
경기도 평택시 경기도 평택시 경기대로 1375 ĐT: 031-8024-9612
Fax: 031-8024-9640
수원출입국·외국인청
평택항만 출장소
평택항 경기도 평택시 포승읍 ĐT: 031-683-6938
Fax: 031-682-1794
서울남부출입국·
외국인사무소
서울 7개구, 1개시 서울 양천구 목동동로 151 ĐT: 02-2650-4611
Fax: 02-2650-4690

[종합민원센터]
국번없이 1345
양주출입국·외국인사무소 경기도 의정부시, 동두천시, 구리시, 남양주시, 양주시, 연천군, 포천시 경기도 양주시 평화로 1475번길 23 ĐT: 031-828-9306
Fax: 031-828-9461
양주출입국·외국인사무소
고양출장소
고양시, 파주시 경기도 고양시 덕양구 화정동 ĐT: 031-936-5018
Fax: 031-919-7663
김포공항출입국·
외국인사무소
김포공항 서울시 강서구 하늘길 38 ĐT: 02-2664-6202
Fax: 02-2664-8096
화성외국인보호소 Bảo vệ NNN 경기도 화성시 마도면 화성로 739 (슬항리 215-7) ĐT: 031-8055-7000
Fax: 031-355-2019
출입국·외국인지원센터 Toàn quốc 인천광역시 중구 영종해안북로 1204번길 123 ĐT: 032-745-3300
Fax: 032-745-3330

 

 

2. Khu vực Daejeon / Chungbuk / Chungnam

 

Tên Cục Khu vực quản lý Địa chỉ Số điện thoại
대전출입국·외국인사무소 대전광역시, 충청남도 대전광역시 중구 목중로 26번길 7 (중촌동)[우34812] ĐT: 042-220-2001~2,4
Fax: 042-256-0496

※ 체류관련팩스
Fax: 042-255-0496
대전출입국·외국인사무소
천안출장소
천안시, 아산시, 예산군 충청남도 천안시 서북구 광장로 215 (불당동) 충남북부상공회의소 ĐT: 041-621-1347
Fax: 041-622-1345
대전출입국·외국인사무소
천안출장소
아산다문화이주민플러스센터
천안시, 아산시, 예산군 충청남도 아산시 시장길 29 ĐT: 041-549-7441
Fax: 041-549-7443
대전출입국·외국인사무소
서산출장소
충청남도 서산시, 태안군, 홍성군, 보령항 충청남도 서산시 읍내3로 28 ĐT: 041-681-6188
Fax: 041-681-6182
대전출입국·외국인사무소
당진출장소
충청남도 당진시, 당진항 충청남도 당진시 송악읍 고대공단 ĐT: 041-352-6174
Fax: 041-352-6170
청주출입국·외국인사무소 충청북도
(영동군, 옥천군 제외),
청주국제공항
Bảo vệ người nước ngoài
충북 청주시 흥덕구 비하로 12번길 52 ĐT: 043-230-9000
Fax: 043-236-4907
청주외국인보호소 Bảo vệ người nước ngoài 충북 청주시 서원구 청남로 ĐT: 043-290-7512
Fax: 043-290-7590

 

 

3. Khu vực Busan / Gyeongnam

 

Tên Cục Khu vực quản lý Địa chỉ Số điện thoại
부산출입국·외국인청 부산광역시 (김해국제공항, 감천항, 다대포항 제외), 부산광역시 중구 충장대로 20 ĐT: 051-461-3091~5
Fax: 051-463-7255
부산출입국·외국인청
종합민원센터
부산광역시 (김해국제공항, 감천항, 다대포항 제외), 부산광역시 중구 중앙대로 146 ĐT: 051-461-3151
Fax: 051-461-3128
부산출입국·외국인청
감천출장소
부산광역시 감천항, 부산광역시 서구 부산광역시 서구 원양로 35 (암남동) 회관동 11층 ĐT: 051-254-3917
Fax: 051-254-3919
부산출입국·외국인청
김해출장소
김해시, 밀양시 경남 김해시 가락로 58 ĐT: 055-344-7830~5
Fax: 055-344-7812
김해공항출입국·
외국인사무소
김해국제공항 부산광역시 강서구 공항진입로 108 ĐT: 051-979-1300
Fax: 051-979-1305
울산출입국·외국인사무소 울산광역시, 울산광역시 남구 돋질로 86 ĐT: 052-279-8024
Fax: 052-279-8028
창원출입국·외국인사무소 경상남도(김해시, 밀양시, 양산시 제외) 경남 창원시 마산합포구 ĐT: 055-981-6000
Fax: 055-247-9150
창원출입국·외국인사무소
거제출장소
경상남도 거제시 경남 거제시 연초면 연사1길 24 ĐT: 055-681-8133
Fax: 055-682-2433
창원출입국·외국인사무소
사천출장소
경상남도 사천시, 남해군, 경남 사천시 삼천포대교로 450번지 ĐT: 055-835-3988
Fax: 055-835-4087
창원출입국·외국인사무소
통영출장소
경상남도 통영시 경남 통영시 남망길 5번지 ĐT: 055-645-3405
Fax: 055-645-3441

 

 

4. Khu vực Daegu - Gyeongbuk

 

Tên Cục Khu vực quản lý Địa chỉ Số điện thoại
대구출입국·외국인사무소 대구광역시, 경상북도 대구광역시 동구 동촌로 71 ĐT: 053-980-3512
Fax: 053-980-3580
대구출입국·외국인사무소
포항출장소
경상북도 포항시, 울진군, 영덕군, 울릉군 경북 포항시 북구 우창동로 13 ĐT: 054-247-5363
Fax: 054-240-5492
대구출입국·외국인사무소
구미출장소
경상북도 구미시, 김천시, 상주시, 문경시, 칠곡군 경북 구미시 구미대로 350-27 ĐT: 054-459-3505
Fax: 054-459-3580
춘천출입국·외국인사무소 강원도( 동해시, 강릉시, 강원도 춘천시 동내면 사암길 12 ĐT: 033-269-3210
Fax: 033-269-3294
춘천출입국·외국인사무소
고성출장소
고성터미널 남북왕래 강원도 고성군 현내면 동해대로 9097 ĐT: 033-680-5100
Fax: 033-680-5102
춘천출입국·외국인사무소
동해출장소
강원도 동해시, 강릉시, 강원도 동해시 해안로 225 ĐT: 033-535-5723
Fax: 033-533-8153
춘천출입국·외국인사무소
속초출장소
강원도 속초시, 양양군, 강원도 속초시 동명항길 26 ĐT: 033-636-8613
Fax: 033-636-8615

 

 

5. Khu vực Gangwon

 

Tên Cục Khu vực quản lý Địa chỉ Số điện thoại
춘천출입국·외국인사무소 강원도( 동해시, 강릉시, 강원도 춘천시 동내면 사암길 12 ĐT: 033-269-3210
Fax: 033-269-3294
춘천출입국·외국인사무소
고성출장소
고성터미널 남북왕래 강원도 고성군 현내면 동해대로 9097 ĐT: 033-680-5100
Fax: 033-680-5102
춘천출입국·외국인사무소
동해출장소
강원도 동해시, 강릉시, 강원도 동해시 해안로 225 ĐT: 033-535-5723
Fax: 033-533-8153
춘천출입국·외국인사무소
속초출장소
강원도 속초시, 양양군, 강원도 속초시 동명항길 26 ĐT: 033-636-8613
Fax: 033-636-8615

 

 

6. Khu vực Gwangju - Jeolnam - Jeolbuk

 

Tên Cục Khu vực quản lý Địa chỉ Liên hệ
제주출입국·외국인청 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 ĐT: 064-741-5411~6
Fax: 064-741-5491
여수출입국·외국인사무소 전라남도 여수시, 순천시 전남 여수시 무선로 265 ĐT: 061-689-5511
(야간 : 061-689-5551)
Fax: 061-684-6974
여수출입국·외국인사무소
광양출장소
전라남도 광양시 전남 광양시 중동 2길 23 ĐT: 061-792-1139
Fax: 061-792-9928
광주출입국·외국인사무소 광주광역시, 전라남도 광주광역시 서구 상무대로 ĐT: 062-605-5280
Fax: 062-605-5299
광주출입국·외국인사무소
무안공항출장소
내·외국인 출입국심사 전남 무안군 망운면 ĐT: 061-453-8846
Fax: 061-453-8845
광주출입국·외국인사무소
목포출장소
전라남도 목포시, 완도군, 전남 목포시 백년대로 ĐT: 061-283-7294
Fax: 061-282-7293
전주출입국·외국인사무소 전라북도 (군산시 제외) 전북 전주시 덕진구 ĐT: 063-249-8693~4
Fax: 063-245-6165
전주출입국·외국인사무소
군산출장소
전라북도 군산시, 장항항, 전북 군산시 해망로 254 ĐT: 063-445-3874
Fax: 063-446-8998

 

 

7. Khu vực Jeju

 

Tên Cục Khu vực quản lý Địa chỉ Số điện thoại
제주출입국·외국인청 제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 ĐT: 064-741-5411~6
Fax: 064-741-5491

 

 

Trên đây là danh sách các Cục Quản lý Xuất nhập cảnh trên toàn Hàn Quốc mà Trung tâm du học Hàn Quốc ACES đã tổng hợp với khu vực quản lý, lĩnh vực quản lý, địa chỉ cụ thể. Hiện tại do sự hoành hoành của đại dịch COVID-19 nên nhiều nghiệp vụ sẽ được làm online thông qua trang Hikorea.go.kr. Nhưng cũng có nhiều tình huống các bạn cần lên làm việc trực tiếp tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nơi mình đang sinh sống và học tập, nên các bạn cần nắm rõ thông tin nhé.

 

Xin chân thành cảm ơn. Trung tâm du học Hàn Quốc ACES xin chúc các bạn mạnh khỏe và thành công ~^^