DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG VISA THẲNG NĂM 2019

31/03/2019

Nói đến du học Hàn Quốc, ta thường nghe nói đến trường TOP 1% đó là những trường có tỉ lệ sinh viên hay học viên bỏ ra ngoài cư trú bất hợp pháp dưới 1%. Và cứ đến tháng 2 hàng năm, danh sách các trường lên TOP và rớt TOP đều được cập nhật nên các bạn du học sinh cần chú ý để có thể apply vào trường học phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của mình nhé.

 

Danh sách 35 trường đại học có số sinh viên bất hợp pháp dưới 1%

 

STT TÊN TIẾNG HÀN TÊN TIẾNG ANH VỊ TRÍ
1 건국대 Konkuk University Seoul
2 경북대 Kyungpook National University Daegu
3 계명대 Keimyung University Daegu
4 고려대 (세종) Korea University (Sejong campus) Sejong
5 광주여대 Kwangju Women's University Gwangju
6 국민대 Kookmin University Seoul
7 단국대 Dankook University Cheonnan
8 대국가 톨릭 Cathonic University of Daegu Geyongsan
9 대전대 Daejeon University Daejeon
10 동의대 Dong-eui University Busan
11 목포해양대 Mokpo National Maritime University Mokpo
12 부경대 Pukyong National University Busan
13 부산대 Busan National University Busan
14 서강대 Sogang University Seoul
15 서경대 Seokyong University Seoul
16 서울대 Seoul National University Seoul
17 서울시닉대 University of Seoul Seoul
18 성신여대 Sungshin Women's University Seoul
19 세종대 Sejong University Seoul
20 순청향대 Soonchunhyang University Asan
21 연세대 (원주) Yonsei University (Wonju Campus) Wonju
22 연세대 Yonsei University Seoul
23 우송대 Woosong University Daejeon
24 이화여대 Ewha University Seoul
25 인천대 Incheon National University Incheon
26 조선대 Chosun University Gwangju
27 중앙대 Chung-Ang University Seoul
28 중원대 Jungwon University Goesan
29 충남대 Chungnam National University Daejeon
30 충북대 Chungbuk University Cheongju
31 포한공과대 POSTECH Pohang
32 한국과학기술원 KAIST Daejeon
33 한동대 Handong Global University Pohang
34 호남대 Honam University Gwangju
35 홍익대 Hongik University Seoul

 

Danh sách 7 trường cao học có số học viên BHP dưới 1%

 

STT TÊN TIẾNG HÀN TÊN TIẾNG ANH VỊ TRÍ
1 과락기술연합대학원대학 UST (University of Science and Technology) Seoul, Suwon, Changwon, Ansan. Seongnam & Daejeon
2 국제암대학원대학 National Cancer Center Goyang
3 선학유피대학원대학 Cheongshim Graduate School of Theology Gapyeong
4 한국개발연구원() 국제정책대학원대학 KDI School of Public Policy and Management Sejong
5 한국전력국제원자력대학원대학 Kepco International Nuclear Graduate School Ulsan
6 한국학중앙연구원한국학대학원 Academy of Korean Studies Seongnam
7 서울외국어대학원대학 Seoul University of Foreign Studies Seoul