tiêu chuẩn đăng kí học bổng

Thông báo về học bổng Baemin Kim Bong Jin

09/07/2022

“Học bổng Baemin Kim Bong Jin” quy mô 100 triệu won được tài trợ bởi ông Kim Bong Jin, Tổng Giám đốc hãng Woowa Brothers (Woowa Brothers Corp) hiện đang vận hành ứng dụng đặt đồ ăn nhanh "Baedal Minjok".

Xem chi tiết