Gặp gỡ Đệ nhân phu nhân Tổng thống Hàn Quốc năm 2018

22/12/2020