Hệ học tiếng

TUYỂN SINH HỆ HỌC TIẾNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC JOONGBU

16/07/2021

Tuyển sinh hệ học tiếng (Visa D-4-1) trường Đại học Joongbu với các điều kiện như sau: (1) Điểm trung bình cấp 3 từ 6,5 trở lên; (2) Không nhận học sinh vùng cấm; (3) Du học sinh muốn học tại trường Đại học Joongbu cần tối thiểu đạt được TOPIK 1 nếu có điểm học bạ trung bình cấp 3 là 7,0; TOPIK 2...

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ HỌC TIẾNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SUNGKYUL

13/07/2021

Tuyển sinh hệ học tiếng (Visa D-4-1) trường Đại học Sungkyul với các điều kiện như sau: (1) Điểm trung bình cấp 3 từ 6,3 trở lên; (2) Không nhận học sinh vùng cấm; (3) Năm trống không quá 5 năm. Trường Đại học Sungkyul là trường top 3 năm 2021.

Xem chi tiết
TUYỂN SINH HỆ HỌC TIẾNG CAO ĐẲNG HOSAN THÁNG 6/2021

31/03/2021

Tuyển sinh hệ học tiếng (Visa D-4-1) trường Cao đẳng Hosan với các điều kiện như sau: (1) Điểm trung bình cấp 3 từ 6,5 trở lên; (2) Không hạn chế vùng miền; (3) Sinh năm 1999 trở lên; (4) Đã học tiếng Hàn được 3 tháng hoặc có thể giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn một cách đơn giản.

Xem chi tiết
TUYỂN SINH HỆ HỌC TIẾNG ĐẠI HỌC MOKWON KỲ THÁNG 6/2021

18/03/2021

Tuyển sinh hệ học tiếng (Visa D-4-1) trường Đại học Mokwon với các điều kiện như sau: (1) Điểm trung bình cấp 3 từ 6,5 trở lên đối với học sinh miền Nam; và 7,0 trở lên đối với học sinh miền Bắc; (2) Không nhận học sinh miền Trung; (3) Số năm trống không quá 1 năm.

Xem chi tiết
TUYỂN SINH HỆ HỌC TIẾNG ĐẠI HỌC MYONGJI KỲ THÁNG 6/2021

18/03/2021

Trường Đại học Myongji có hai cơ sở ở thành phố Seoul và thành phố Myongji (Yongin, Gyeonggy-do). Đây là đại học hai năm liên tiếp nằm ở trong nhóm 1% (năm 2021 đổi gọi là trường chứng nhận ưu tú). Điều kiện nhập học hệ học tiếng của nhà trường là có điểm tổng kết trung bình cấp ba từ 6,5~7,0. Số...

Xem chi tiết
TUYỂN SINH HỆ HỌC TIẾNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON KỲ THÁNG 6/2021

18/03/2021

Trường Đại học Quốc gia Changwon là một trong 28 trường chứng nhận ưu tú (trường top 1) của năm 2021. Đây là nhóm trường được cấp mã code, không cần phỏng vấn Đại sứ quán. Tiêu chí tuyển sinh hệ học tiếng của nhà trường là: (1) Điểm tổng kết trung bình cấp 3 từ 7,0 trở lên; (2) Số năm trống không...

Xem chi tiết
TUYỂN SINH HỆ HỌC TIẾNG ĐẠI HỌC YEUNGNAM KỲ THÁNG 06/2021

06/03/2021

Tuyển sinh hệ học tiếng (visa D-4-1) Đại học Yeungnam kỳ tháng 6/2021. Điều kiện dành cho ứng viên học tiếng: (1) Điểm trung bình cấp 3 đạt từ 6,0 trở lên; (2) Không hạn chế vùng miền, nhận cả miền Trung; (3) Không hạn chế tuổi, ưu tiên các bạn sinh năm 2000 trở lên; (4) Tuyển cả học sinh học tiế...

Xem chi tiết
TUYỂN SINH KỲ THÁNG 3/2021 - Trường đại học Toàn cầu Handong tuyển sinh khóa 7 kỳ tháng 3/2021

15/12/2020

Tuyển sinh hệ học tiếng (visa D-4-1) Đại học toàn cầu Handong kỳ tháng 03/2021: Trường đại học toàn cầu Handong là trường top 2 năm 2021, tuyển sinh khóa 7, nhập cảnh tháng 3 và tháng 6 năm 2021. Điều kiện dành cho ứng viên học tiếng: (1) Điểm trung bình cấp 3 đạt từ 6,5 trở lên; (2) Không hạn c...

Xem chi tiết
TUYỂN SINH KỲ THÁNG 3/2021 - Trường cao đẳng Catholic Sangji lần đầu tiên tuyển sinh hệ học tiếng

13/12/2020

Trường cao đẳng Catholic Sangji ở Andong (Gyeongbuk) là trường top 3 năm 2021. Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh hệ học tiếng. Học phí của trường Catholic Sangji rất cạnh tranh, chỉ 950,000 KRW/học kỳ

Xem chi tiết