Học bổng

Giới thiệu về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện nghiên cứu Hàn Quốc học (GSKS)

18/09/2021

Viện sau đại học về Hàn Quốc học (GSKS) bao gồm 4 trường đại học thành viên, với 16 chuyên ngành và chương trình đào tạo. Viện cũng có chương trình đào tạo tiếng và hệ sơ cấp của ngành Hàn Quốc học dành cho du học sinh nước ngoài. Đối với các bạn sinh viên trong nước theo học khối Xã hội nhân văn...

Xem chi tiết
Giới thiệu học bổng CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG WOORI

27/06/2021

Trung tâm du học Hàn Quốc ACES xin chia sẻ đến các bạn du hoc sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc thông tin về học bổng của CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG WOORI 2021. Việc xét cấp học bổng này được điều hành bởi Ban Tổ chức - Thi đua - Khen thường thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (...

Xem chi tiết